Οι "Καστανιές" βρίσκονται στη Νικήσιανη Παγγαίου και απέχουν 37 χιλιόμετρα από την Καβάλας και 24 χιλιόμετρα από τη Δράμα.

Εκτύπωση

 

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω χάρτη σαν οδηγό ακολουθώντας την κόκκινη γραμμή για το πώς θα φτάσετε στις Καστανιές.

map1